Doprava

Dodávky živého dobytka a hotových výrobkov sa realizujú vlastným špecializovaným vozovým parkom, ktorý umožňuje zásobovanie zákazníkov v Poľsku a v celej Európe.
Vozový park tiež poskytuje a realizuje služby v oblasti prepravy tovarov pri kontrolovanej teplote.