PLITYKA ŚRODOWISKOWA

Polityka środowiskowa jest integralną częścią polityki ZPM „ZACZYK” i jest prezentowana pracownikom firmy oraz publicznie udostępniana wszystkim interesariuszom, a także znajduje się na stronie internetowej ZPM „ZACZYK”.

W trosce o stan środowiska naturalnego w naszej działalności na przestrzeni lat wprowadziliśmy takie rozwiązania, dzięki którym rozwój ekonomiczny firmy jest równoważony z rozwojem ekologicznym.

Elementem strategii przedsiębiorstwa jest utrzymanie i dalsze doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. W związku z tym będziemy starali się wciąż doskonalić nasz System Zarządzania Środowiskiem śledząc postęp w nauce i technice, stosując ich najnowsze zdobycze w naszej działalności biznesowej.

Zobowiązujemy się do skupiania naszych działań na zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń i awarii środowiskowych.

Ochrona środowiska znajduje miejsce pośród najwyższych priorytetów i jest istotną wartością dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „ZACZYK”, dlatego też wszystkie działania firmy są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zarówno w zakresie dbałości o stan środowiska naturalnego, jakości surowca oraz bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników. .