ROZRÁBKAREŇ MÄSA V ŁABOWEJ

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK - Jacek Zaczyk, prevádzkareň na spracovanie mäsa, so sídlom v Łabowej je rodinná firma, ktorá bola založená v roku 1991 a ktorá na začiatku pôsobila pod názvom OBCHOD A NÁKUP ŽIVÉHO DOBYTKA A MÄSA (HANDEL I SKUP ŻYWCA ORAZ MIĘSA ). Od začiatku svojho pôsobenia sa prevádzkareň zameriava na sektor živého dobytka a hovädzieho mäsa.

Časťou firmy je rozrábkareň nachádzajúca sa v Łabowej (PL12104202WE), ktorá sa zaoberá rozrábaním hovädzieho mäsa, ktorého denná výroba predstavuje v súčasnosti okolo 50 ton za deň. Podnik bol postavený v roku 2003 s použitím najnovších stavebných technológií a so zohľadnením všetkých technologických a organizačných požiadaviek, ktoré platia v Európskej únii pre objekty potravinárskeho priemyslu. Prijaté technicko-organizačné riešenia umožňujú ďalší rozvoj vo všetkých smeroch výroby červeného mäsa.

Podnik má chladiarenský sklad na skladovanie mrazených tovarov pri teplote -18°C so skladovacou kapacitou 800 ton, v ktorom sú skladované tovary.

PREVÁDZKAREŇ V MESTE DĘBICA

Druhým pilierom firmy je prevádzkareň ZACZYK Zakłady Mięsne w Dębicy v meste Dębica (PL18033801WE), kde sa dobytok zabíja. Vďaka jatočnej linke zmodernizovanej v roku 2004 dosahuje týždňový objem spracovania v súčasnosti až 1 tisíc kusov dobytku. Prevádzkareň na spracovanie mäsa v meste Dębica umožňuje priamy vývoz tovaru do tretích krajín pod dohľadom colného úradu.

ZAMESTNANCI

Firma zamestnáva celkovo viac ako 100 osôb, ktoré majú zodpovedajúce profesné kvalifikácie a zároveň sa systematicky školia v oblasti hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia. S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu ponúkaných výrobkov sa zamestnanci pravidelne vzdelávajú v rámci vnútorných procedúr týkajúcich sa kontroly kvality ako aj prostredníctvom vonkajších poradenských firiem.