ZAKŁAD ROZBIORU MIĘSA W ŁABOWEJ

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK - Jacek Zaczyk, z siedzibą w Łabowej jest firmą rodzinną założoną w roku 1991 i prowadzoną początkowo pod nazwą HANDEL I SKUP ŻYWCA ORAZ MIĘSA. Od początku swojego funkcjonowania Przedsiębiorstwo specjalizuje się w sektorze żywca i mięsa wołowego.

W skład firmy wchodzi zakład rozbioru w Łabowej (PL12104202WE), który specjalizuje się w rozbiorze mięsa wołowego , którego dzienna produkcja obecnie wynosi ok. 50 ton na dobę. Zakład został wybudowany w roku 2003 na bazie najnowszych technologii budowlanych z uwzględnieniem wszystkich wymagań technologicznych i organizacyjnych obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie obiektów przemysłu spożywczego. Przyjęte rozwiązania techniczno-organizacyjne pozwalają na dalszy rozwój we wszystkich kierunkach produkcji mięsa czerwonego.

Zakład posiada chłodnię składową do przechowywania towarów mrożonych w temperaturze -18°C o pojemności składu ponad 800 ton, w której realizowane jest przechowywanie towarów

ZAKŁADY MIĘSNE W DĘBICY

Drugim filarem firmy są ZACZYK Zakłady Mięsne w Dębicy (PL18033801WE), gdzie odbywa się ubój bydła. Dzięki zmodernizowanej linii ubojowej 2004 roku, obecnie tygodniowy przerób wynosi do 1 tys. sztuk bydła. Zakłady Mięsne w Dębicy umożliwiają bezpośrednią ekspedycję towaru do krajów trzecich pod nadzorem urzędu celnego.

PRACOWNICY

Firma zatrudnia łącznie ponad 100 pracowników, którzy mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a także są systematycznie szkoleni w zakresie higieny, bezpieczeństwa zdrowotnego. W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych produktów, pracownicy są regularnie dokształcani w ramach wewnętrznych procedur kontroli jakości, a także przez zewnętrze firmy doradcze.