Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK
Łabowa 176A
33-336 Łabowa
fax: 0048-18-475-14-00
www.zaczyk.pl

Dyrektor
tel. 0048-18 477-71-71
dyrektor@zaczyk.pl
Dział Handlowy
tel. 0048-18-475-14-70
biuro@zaczyk.pl

Dział Transportu
tel. 0048-18-477-72-03
transport@zaczyk.pl
Księgowość
tel. 0048-18-477-72-04
tel. 0048-18-477-71-72
ksiegowosc@zaczyk.pl

Dział skupu bydła rzeźnego
tel. 0048-668-035-815
skup@zaczyk.pl
 


ZACZYK Zakłady Mięsne w Dębicy
ul. Fabryczna 2A
39-200 Dębica
tel. 0048-14-681-25-30
debica@zaczyk.pl

Dział skupu bydła opasowego
tel: 0048-14-681-25-31
tel: 0048-795-468-349
skup3@zaczyk.pl