PROGRAM CHOVU

V záujme zintenzívnenia partnerskej spolupráce s poľnohospodármi, realizuje prevádzkareň na spracovanie mäsa ZACZYK program chovu výkrmového dobytka, ktorý je založený na špeciálne projektovaných modeloch výkrmu teliat mäsového typu a ich krížencov.

Každý chovateľ má zabezpečenú podporu v procese výkrmu dobytka ako aj financovanie investícií prevádzkarňou ZACZYK.