Aktualności

« powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM REKLAMÓWEK FOLIOWYCH Z NADRUKIEM NA TARGI SIAL PARIS W 2016 ROKU Z DNIA 24.08.2016 ROKU

Środa 24 Sierpnia 2016

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Promocja na rynkach międzynarodowych marki ZACZYK oraz Marki Polskiej Gospodarki w ramach programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych - Go to Brand. Umocnienie rozpoznawalności marki ZACZYK na rynkach  dotychczasowych oraz Polskiej Marki oraz promocja produktów firmy ZACZYK na rynkach perspektywicznych.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych– Go to Brand" zwracamy się z prośbą o wycenę zaprojektowania i wykonania 500 szt. reklamówek foliowych z nadrukiem według poniższej specyfikacji.

1.  Zamawiający:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”

Łabowa 176a  

33-336 Łabowa

REGON: 490195633, NIP: 734-000-59-80

2.  Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie 500 szt. reklamówek foliowych z nadrukiem według poniższej specyfikacji.

3.  Specyfikacja:

- typ reklamówki: marketka (uszy wycięte),

- materiał: folia LDPE jonizowana,

- kolor reklamówki: biały,

- wymiary ok.: 500 x 450 mm,

- wzmocnienie: dno i zakładka górna,

- grubość: min. 70 mikronów,

-  wstępny zarys projektu.

4.  Założenia ogólne:

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym, realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,

- dostarczenia reklamówek na swój koszt na adres Zamawiającego,

- skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie usługi wszystkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy,

Płatność przekazana zostanie na numer konta podany przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia realizacji usługi.

5.  Oferta powinna zawierać:

1.  Nazwę i adres oferenta

2.  Wycenę wykonania 500 szt. reklamówek z nadrukiem (netto).

3.  Termin realizacji zlecenia.

4.  Termin ważności oferty (min. 30 dni).

5.  Wstępny zarys projektu.

6.  Kryteria oceny oferty:

- 60% cena,

- 20% termin realizacji zlecenia,

- 20% projekt graficzny (estetyka, zestawienie kolorów).

7.  Składanie ofert:

Oferty należy przesyłać e-mailem na adres: biuro3@zaczyk.pl, faksem na nr: +48 18 475 14 00, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK

33-336 Łabowa 176A

Termin składania ofert: 31.08.2016 r. godz. 12:00

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w razie wystąpienia zmiany istotnych okoliczności.