Aktualności

« powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM REKLAMÓWEK FOLIOWYCH Z NADRUKIEM NA TARGI SIAL PARIS W 2016 ROKU Z DNIA 14.09.2016 ROKU

Środa 14 Września 2016
1.  Zamawiający:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”

Łabowa 176a  

33-336 Łabowa

REGON: 490195633, NIP: 734-000-59-80

2.  Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie 1000 szt. reklamówek foliowych z nadrukiem dwustronnym według poniższej specyfikacji.

3.  Specyfikacja:

- typ reklamówki: marketka (uszy wycięte),

- materiał: folia LDPE jonizowana,

- kolor reklamówki: biały,

- wymiary ok.: 500 x 450 mm,

- wzmocnienie: dno i zakładka górna,

- grubość: min. 70 mikronów,

- nadruk obustronny jednokolorowy, ciemnoniebieski: logotyp firmowy na środku oraz logotypy unijne i adres strony internetowej w dolnej części reklamówki.

4.  Założenia ogólne:

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym, realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,

- dostarczenia reklamówek na swój koszt na adres Zamawiającego,

- skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie usługi wszystkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w przypadku wad jakościowych.

Płatność przekazana zostanie na numer konta podany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia realizacji usługi.

5.  Oferta powinna zawierać:

1.  Nazwę i adres oferenta

2.  Wycenę wykonania 1000 szt. reklamówek z nadrukiem (netto).

3.  Termin realizacji zlecenia.

4.  Termin ważności oferty (min. 30 dni).

6.  Kryteria oceny oferty:

- 70% cena,

- 30% termin realizacji zlecenia.

7.  Składanie ofert:

Oferty należy przesyłać e-mailem na adres: biuro3@zaczyk.pl, faksem na nr: +48 18 475 14 00, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK

33-336 Łabowa 176A

Termin składania ofert: 22.09.2016 r. godz. 12:00

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w razie wystąpienia zmiany istotnych okoliczności.